Wie verzorgd deze cursussen?

 

Deze cursussen worden in zijn geheel gegeven door André Molenaar, de grondlegger van de Chakra-Numerologie.

 

Moet ik alle drie de cursussen kopen?

 

Neen! Sommige deelnemers volgen uitsluitend Deel 1 aangezien ze hierin de antwoorden vinden welke zij zoeken.

Echter de praktijk leert dat indien men de kracht en nauwkeurigheid van de Chakra-Numerologie heeft leren kennen men zich graag verdiept in de vervolg cursussen.

 

Kan ik ook beginnen met Deel 2 of Deel 3 en Deel 1 overslaan?

 

Neen, dit is jammer genoeg niet mogelijk. Je zou jezelf tekort doen een cursus uit deze basisopleiding te volgen zonder het voorgaande materiaal bestudeert te hebben. 

 

Heb ik een vooropleiding nodig?

 

Neen, je hebt geen enkele vooropleiding nodig om deze cursussen succesvol te doorlopen. Wij gaan ervan uit dat je het vermogen bezit om gedachten en conclusies te verwoorden.

 

Ik heb Deel 1 gevolgd in Idar-Oberstein of bij een andere opleider, kan ik gelijk beginnen aan Deel 2?

 

Deelnemers welke in Idar-Oberstein Chakra-Numerologie Deel 1 gevolgd hebben kunnen probleemloos starten met Chakra-Numerologie Deel 2.

Deze ontvangen, na inschrijving en betaling, een inlogcode welke toegang tot een speciaal voor dit doel ontwikkelde online "opfris" cursus, zodat een ieder met gelijke kennis door kan stromen naar Deel 2.

 

Cursisten welke elders kennis genomen hebben van de of een basiscursus Chakra-Numerologie (bij ons Deel 1) dienen, alvorens zij door kunnen gaan met Chakra-Numerologie Deel 2, eerst de "opfris" cursus te volgen. Dit om te voorkomen dat er kennis hiaten zijn welke zouden kunnen storen bij het succesvol volgen van Deel 2.

 

Voor eventuele overige vragen of opmerkingen kun je het onderstaande formulier gebruiken.