Ziekte en gezondheid, balans en disbalans.

 

Eén van de vele raadselen welke het leven met zich mee brengt. Waarom ontwikkeld zich een bepaalde ziekte of disbalans bij de ene mens en bij de ander, welke onder gelijkwaardige leefomstandigheden verkeert, juist niet.

Hoe onvoorstelbaar het ook moge klinken: dit is berekenbaar middels de Chakra-Numerologie!

 

 

Medische Chakra-Numerologie is een aparte opleiding. Deze opleiding richt zich volledig op het medisch beeld wat ontstaat bij het berekenen van een cliënt of patiënt.

In tegenstelling tot de andere specialisatie (Chakra-Numerologie voor Edelsteentherapeuten) behoef je, om aan deze opleiding deel te nemen niet de basisopleiding Chakra-Numerologie gevolgd te hebben.

 

Vanaf het eerste lesdeel wordt ingegaan op de medische aspecten van de chakra, de chakra verbindingen, wijze waarop orgaan of orgaansysteem belastingen ontstaan vanuit de chakra. Kortom men leert het "waarom een belasting is ontstaan" kennen.

 

Natuurlijk blijft hierbij het uitgangspunt de herleiding naar de chakra vanuit de geboortedatum en het geboorte uur.

 

De oude Griekse geneesheren plachten te zeggen: "Zodra een ziekte een naam heeft is deze genezen". Jammer genoeg geldt dit in de huidige tijd niet meer, zo het ooit gegolden heeft,  echter men kan door de diepere achtergronden van een disbalans te begrijpen op een veel zinvollere wijze tot een of enige (waaronder tevens reguliere) therapievorm komen.

Hoewel men geen medische kennis hoeft te bezitten om succesvol deel te kunnen nemen is dit wel van voordeel.

 

In totaal omvat deze opleiding 56 lesdelen welke ieder bestaan uit tekst, audiovisuele presentaties en duidelijke afbeeldingen.

Cursusduur: aanbevolen 12 maanden

Aantal lesdelen: 56

Cursusleiding: André Molenaar

Lesmateriaal: via een inlogcode bereikbaar op de website: https://www.esoterische-wetenschappen.nl/

Aanvang: ieder moment

Kosten: 1.750,00 €

Inschrijving en betaling: via menu bovenzijde onder inschrijven