De complete basisopleiding Chakra-Numerologie bestaat uit drie cursussen, zoals in het submenu zichtbaar is. Wat iedere cursus inhoud is middels het submenu leesbaar.

 

Voor iedere cursus adviseren wij een studieduur van drie maanden, zodat de complete basisopleiding in totaal negen maanden af te ronden is maar het staat de deelnemer vrij om, bij behoefte, langer over een cursus te doen. 

Je kunt op ieder moment "instappen".

 

Op welke wijze verzorgen wij deze opleidingen?

 

Na inschrijving en betaling ontvang je een inlogcode voor de desbetreffende cursus welke je toegang geeft tot de desbetreffende cursus op onze website: School voor Esoterische Wetenschappen.

Iedere cursus bevat in totaal 14 onderdelen waarbij (aangenomen de geadviseerde studieduur van drie maanden) gedurende de studieduur van drie maanden er wekelijks één onderdeel te bestuderen valt.

 

* Ieder onderdeel (14 in totaal) bestaat uit schriftelijk lesmateriaal (in PDF formaat) wat men kan downloaden, uitprinten of op een e-reader kan lezen, indien de e-reader het PDF formaat ondersteunt.

** Daarnaast bevat ieder onderdeel een zogenaamd hoorcollege (audio) alsmede beeldmateriaal (video).

*** Alsmede één, of meerdere, test(en) om te controleren of de lesstof begrepen en praktisch toepasbaar is.

**** "Huiswerk" in de zin van het inzenden van opgaven komt in deze onderdelen niet voor. Je kunt echter gebruik maken van onze e-mail ondersteuning en begeleiding.

 

Nadat een cursus doorlopen is ontvangt de deelnemer een certificaat. Drie certificaten (Deel 1, Deel 2 en Deel 3) geven het recht op het door ons uitgegeven diploma Chakra-Numeroloog.

 

Wie verzorgd deze cursussen?

 

Deze cursussen worden in zijn geheel gegeven door André Molenaar, de grondlegger van de Chakra-Numerologie.

 

Moet ik alle drie de cursussen kopen?

 

Neen! Sommige deelnemers volgen uitsluitend Deel 1 aangezien ze hierin de antwoorden vinden welke zij zoeken.

Echter de praktijk leert dat indien men de kracht en nauwkeurigheid van de Chakra-Numerologie heeft leren kennen men zich graag verdiept in de vervolg cursussen.

 

Kan ik ook beginnen met Deel 2 of Deel 3 en Deel 1 overslaan?

 

Neen, dit is jammer genoeg niet mogelijk. Je zou jezelf tekort doen een cursus uit deze basisopleiding te volgen zonder het voorgaande materiaal bestudeert te hebben. 

 

Heb ik een vooropleiding nodig?

 

Neen, je hebt geen enkele vooropleiding nodig om deze cursussen succesvol te doorlopen. Wij gaan ervan uit dat je het vermogen bezit om gedachten en conclusies te verwoorden.

 

Ik heb Deel 1 gevolgd in Idar-Oberstein of bij een andere opleider, kan ik gelijk beginnen aan Deel 2?

 

Deelnemers welke in Idar-Oberstein Chakra-Numerologie Deel 1 gevolgd hebben kunnen probleemloos starten met Chakra-Numerologie Deel 2.

Deze ontvangen, na inschrijving en betaling, een inlogcode welke toegang tot een speciaal voor dit doel ontwikkelde online "opfris" cursus, zodat een ieder met gelijke kennis door kan stromen naar Deel 2.

 

Cursisten welke elders kennis genomen hebben van de of een basiscursus Chakra-Numerologie (bij ons Deel 1) dienen, alvorens zij door kunnen gaan met Chakra-Numerologie Deel 2, eerst de "opfris" cursus te volgen. Dit om te voorkomen dat er kennis hiaten zijn welke zouden kunnen storen bij het succesvol volgen van Deel 2.

 

Voor eventuele overige vragen of opmerkingen kun je het onderstaande formulier gebruiken.